Przewiń w dół

Księgowość

Celem TFA Finance w obszarze księgowości jest odciążenie klientów od czasochłonnych czynności wymagających rzetelnej, bieżącej wiedzy zapewniając dostęp do danych finansowych które mogą zostać wykorzystane jako narzędzie do podejmowania decyzji biznesowych. 

Skontaktuj się z nami
Celem_TFA_Finance_w_obszarze_księgowości

Nasze usługi:

 • Sporządzanie / aktualizacja polityki rachunkowości we współpracy z klientem;
 • Bieżące prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • Przygotowanie raportowania finansowego na potrzeby sprawozdawczości zarządczej; 
 • Wsparcie podczas zewnętrznego audytu;
 • Bieżące doradztwo księgowe.

Kadry

Wybierając TFA Finance do obsługi obszaru kadrowo – płacowego  zapewnisz swojej organizacji  kompleksowe prowadzenie spraw pracowniczych dostosowane do potrzeb i specyfiki prowadzonej przez działalności. Wiemy,  ze prawidłowo naliczone place to klucz do satysfakcji pracowników.

Wybierając_TFA_Finance_do_obsługi_obszaru_kadrowo_–_płacoweg

Nasze usługi:

 • Sporządzanie list płac 
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 • Przygotowywanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz PFRON ; 
 • Administrowanie danymi Płatnika składek poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS;
 • Przygotowywanie płatności  dotyczących wypłaty wynagrodzeń oraz zobowiązań publiczno-prawnych;
 • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R, IFT-1R);
 • Przygotowywanie zaświadczeń o wysokości osiągniętego wynagrodzenia oraz zaświadczeń ERP-7;
 • Sporządzanie raportów GUS;
 • Rejestracja pracodawcy/pracowników/zleceniobiorców/ członków rodziny dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • Sporządzanie raportów dla celów księgowych i zarządczych;
 • Wsparcie podczas kontroli podatkowych, ZUS i PIP;
 • Obsługa programu Pracowniczych Planów Kapitałowych poprzez platformę on-line instytucji finansowej wybranej przez klienta.

Siedziba

ul. Spichrzowa 25/2

80-750 Gdańsk

Telefon

606301861

E-mail

biuro@tfafinance.eu

ewa.mazella@tfafinance.eu